POP3 Brabant

Subsidie voor Brabantse plattelandsontwikkeling

Het Europese POP3-programma stimuleert innovatie en verduurzaming op het platteland met tal van maatregelen. Van directe investeringen op het boerenerf tot fysieke ingrepen in bossen, vennen en beken, van kennisoverdracht tot het ontwikkelen van innovatieve producten en processen.

€ 48.127.885
Verleende subsidie
€ 83.065.830
Investeringsimpuls
307
Projecten
277
Ondersteunde organisaties