Interreg VA CrossRoads2

Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het MKB

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Het project is gericht op het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. CrossRoads2 biedt ondersteuning in de vorm van matchmaking, subsidiemogelijkheden en follow-up.

Er zijn twee subsidie instrumenten: subsidie voor haalbaarheidsstudies om de technische of commerciële haalbaarheid aan te tonen en subsidie voor innovatieprojecten gericht op het demonstreren van een nieuw proces of product of daaraan gekoppelde dienst.

€ 5.623.805
Verleende subsidie
€ 12.865.771
Investeringsimpuls
91
Projecten
146
Ondersteunde organisaties